Produktmaler Sto Norge

2018-12-14

 

NoIS har på oppdrag fra Sto Norge utarbeidet noen produktmaler for bruk til å beskrive løsninger med bruk av Sto’s produkter.

Pakken som kan lastes ned består av produktmaler for noen av de systemer som Sto leverer.
Disse finnes som ISY Beskrivelse filer (.ga1) og utskrifter (.pdf).

Produktmalene brukes ved å kopiere poster fra malen til det aktuelle prosjekt hvor Sto’s produkter skal benyttes.

Pakken består av følgende filer:

Filnavn

Innhold

Malbeskrivelse StoSilent Direct.ga1

Produktmal for akustikksystem StoSilent

Malbeskrivelse StoSilent Direct.pdf

Utskrift av akustikksystem StoSilent

Malbeskrivelse StoSilent Direct.xml

Produktmal for akustikksystem StoSilent, NS 3459 format

Malbeskrivelse StoSilent Distance.ga1

Produktmal for akustikksystem StoSilent

Malbeskrivelse StoSilent Distance.pdf

Utskrift av akustikksystem StoSilent

Malbeskrivelse StoSilent Distance.xml

Produktmal for akustikksystem StoSilent, NS 3459 format