Element- og Prisregistre for ISY Calcus/ ISY G-prog Beskrivelse


Nye Element- og prisregistrer distribueres som .zip fil slik at brukeren slipper å installere programvaren på nytt.
Gjør som følger:

  1. Last ned .zip filen til katalog \ISY G-prog\Elementer\ evnt. ISY\Elementer
  2. Pakk ut .prd fil(er) til samme katalog.
  3. ISY Calcus eller ISY Beskrivelse pakker så ut denne ved første gangs oppstart til riktig årsversjon.